Το πιο εύκολο είναι να κρίνεις και το πιο δύσκολο να κατανοείς… @Papavannesa

Related posts