Καλό παιδί, αλλά λέει “Δύο Μάρλμπορά μαλακά”… @__Mina853

Related posts