Όταν έχω ενδείξεις ότι κάποιος είναι μαλάκας… @stef_an

Related posts