Πρώτον, μην τα βάζεις με γυναίκα όταν έχει όρεξη για καυγά… @Satanna33

Related posts