Στα μηνύματα, να μην απαντάτε γρήγορα, να τους δίνετε χρόνο… @naki_kwn

Related posts