Εμένα πάντως όλοι οι πρώην μου, μόνο καλά λόγια λένε… @CroftMoulara

Related posts