Τα… αδήλωτα του Σταθάκη αναστατώνουν το Twitter

Τα… αδήλωτα του Σταθάκη αναστατώνουν το Twitter

Μετά την εξέταση και του δεύτερου συμπληρωματικού πόθεν έσχες που κατέθεσε ο Γιώργος Σταθάκης για το οικονομικό έτος 2011, η αρμόδια επιτροπή διαπίστωσε ότι εκτός από το 1.000.000 ευρώ που δεν είχε δηλωθεί αρχικά υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που λείπουν και διέταξε το άνοιγμα των λογαριασμών του. Το Twitter ως σχολιαστής αναλαμβάνει τον ρόλο του…

Related posts